Reset hasła

Dla istniejącego zgłoszenia, które zostało wcześniej utworzone.